top of page

Industricentralen


Det familjeägda fastighetsbolaget Industricentralen har fått ny hemsida i tid till jul. Företaget har tagit fasta på att ta hand om sina bostäder i hantverksmässig och traditionell anda och har på detta sett fått sina fastigheter och närliggande områden att blomstra.

bottom of page