DIS 
UPPDATERAD IDENTITET 
Inredningsbutiken DIS fick en uppstädning av sin profil.
Applicerad på butiksmaterial, sociala medier och webb.
PROFIL  |  WEBB  |  SOCIALA MEDIA  |. FOTO
LOGOTYP
FASAD
SOCIALA MEDIA
PROFIL
PROFIL
WEBB
1/8

© 2016 by 'N'OtherThings Bellmansgatan 22C 118 47 Stockholm. Sweden.