Creakraft Logo

Logotyp för Creakraft, ett intiativ av inspirerande Nora Martinez Garcìa, stödpedagog, som under flera år hjälpt barn med funktionshinder och autism att med färg och form utveckla andra kommunicationssystem där det talade språket tar slut.

GRAFISK FORM

© 2016 by 'N'OtherThings Bellmansgatan 22C 118 47 Stockholm. Sweden.