top of page

Creakraft Logo

Logotyp för Creakraft, ett intiativ av inspirerande Nora Martinez Garcìa, stödpedagog, som under flera år hjälpt barn med funktionshinder och autism att med färg och form utveckla andra kommunicationssystem där det talade språket tar slut.

GRAFISK FORM

bottom of page