top of page

Yoump Premiär!


KONCEPT | IDENTITET | INTERIOR I oktober startade vi vår resa med Nordic Trampoline Parks AB. Uppdraget i dess ursprungliga form handlade om att ta fram passande namn, logotyp och koncept. Detta utvecklades snabbt vidare till att även innefatta inredning, färgsättning av trampolinpark, skyltsystem, webb, merchandise och konsulterande i bakomliggande struktur.

Den 21 maj, öppnade en värld full av hopp i Västerås.

Vi torkar svetten ur pannan och tackar för en fantastisk resa med världens bästa team!

Völkommen till Yoump :)

bottom of page